VESTLIGE LIDELSER

Vestlige lidelser – Følelser og krop

Vestlige lidelser handler mest om krop – da meningerne i vesten stadig deler sig om de psykiske faktorers indflydelse på sygdom og sundhed. Der findes ikke en tilsvarende tvivl i Traditionel Kinesisk Medicin – TKM. Det er vanskeligt at måle og veje psyke og følelser objektivt, derfor har disse størrelser ikke haft den samme bevågenhed i de toneangivende dele af vestlig medicin, som netop bygger sin videnskab på objektivitet, at måle og veje, og isolation af enkeltfaktorer i lineære årsag -> virkning sammenhænge.

Metateorien i vesten er den klassiske fysik og matematik.

I erkendelse af denne baggrund for vestlig medicin, er det ikke vanskeligt at forstå, at man har isoleret den følelsesmæssige side af mennesket bort og overladt den til kirken. Senere er den sendt videre til psykologer og psykiatere, som i lang tid ikke ansås for at være rigtige videnskabsfolk eller “rigtige” læger.

vestlige lidelser matematik

Metateorien i TKM er taoisme og buddhisme

Som beskæftiger sig med kompleksitet og helhed. I den sammenhæng er der ingen grund til at se bort fra menneskets psykiske og følelsesmæssige liv. Derfor har psyke og følelser fået den naturlige, vigtige plads i TKM.

Sammenhængen mellem et menneskes psykiske og følelsesmæssige liv og dets sundhedstilstand går i TKM begge veje fra det fysiske til det psykiske og omvendt, idet mennesket ses som en helhed indenfor rammerne af Yin og Yang.

Følelser er også relevante

Følelser har en materiel basis, som er den Jing, Energi og Blod, der indeholdes i de Fem Zang organer. Energi Qing er derfor nært forbundet med funktionen af Zang organerne på det Indre (Nei) plan. På det Ydre (Wai) plan er følelserne forbundet med de sociale sammenhænge, mennesket færdes i.

traditionel kinesisk akupunktur1

Vestlig Behandling kontra TKM

Sygdomsbehandling er i vestlig medicin en betydelig sygdomsskabende faktor – man kalder dem “iatrogene” sygdomme (“forårsaget af læger”). Der er tale om fejlbe­hand­ling, overbehandling og bivirkninger. Da vestlig medicin overvejende er reduktio­nistisk – dvs. sigter på at slå ihjel eller skære væk, er midlerne ofte meget skadelige ved forkert dosering og brug.

Selvom TKM- urtemedicin også omfatter stærkt giftige remedier, er det ikke den overvejende del at den, fordi målet er at opbygge og harmonisere den syge organisme. Dermed være ikke sagt, at man ikke kan komme til at lave ulykker med urter og akupunktur. Faren kan ligge i, at man ikke umiddelbart får voldsomme forgiftnings­symptomer, men konstitutionen ændres langsomt over længere tid. På den måde kan man overse sammen­hængen med en given medicinering og symptomer­ne.

Nihaw Akupunktur klinik er lukket på grund af sygdom.
Kontakt venligst Morten Iversen på Telefon 23 44 03 20 eller e-mail [email protected] for akupunktur.

Qi akupunktur - 23 44 03 20