KINESISK MEDICIN

Kinesisk medicin – Hvorfor bliver du syg?

I den kinesiske medicin er der 3 hoved grupper af ubalancer der giver symptomer på en “sygdom”.

 • Wai: (Indre påvirkninger)
 • Nei: De Ydre påvirkninger
 • Bu-Nei-Wai: Klimatiske påvirkninger

I Traditionel Kinesisk Medicin  er studiet af unormal Energi eller patologiske (sygelige) Energi det samme som studiet af Perverse Energi. I vestlig medicin er fokus på etiologi – læren om sygdoms­årsager. Etiologien i vestlig medicin har ført til en nomenklatur, der skelner mellem sygdomme (de ubalancer man har en kur for) og lidelser (de ubalancer man ikke har en kur for).

I TKM findes den skelnen ikke.

I vestlig medicin er det ofte umuligt at behandle uden at kende årsagen til sygdommen, men i TKM er årsagen i sig selv ikke interessant. Der behandles ud fra det billede, som symptomerne danner.

kinesisk medicin tkm planter

Studiet af de Perverse Energi indebærer en detaljeret beskrivelse af symptomerne fra forstyrrelsen af det sunde Energi-kredsløb, som med et vestligt ord kaldes patogenese (opståen og udvikling af en sygdom). I TKM skelner man mellem forskellige mønstre med Pervers Energi: Wai, Nei, og Bu-Nei-Wai.

I det følgende giver vi en baggrund for forståelse af begrebet Pervers Energi:

Xie Qi (Pervers Energi):

Skrifttegnenes betydning.

Skrifttegnet for Xie består af en højre og en venstre del. Den højre del betyder “noget skævt/forkert”. Det modsatte af Xie er Zheng (rigtigt, korrekt, normalt). Den venstre del betyder “hjørnetand” og “bid”. Sammen indikerer de to dele en “skæv, afvigende opførsel/angreb”. Derfor er det en god ide at bibeholde ordet “per­vers” i oversættel­sen af Xie Qi, fordi Pervers Energi beskriver den afvigende opførsel af Energien i kroppen.

Ydre Påvirkninger i kinesisk medicin.

I TKM benytter man sig af seks klimatiske kvaliteter til at beskrive Pervers Energi.

Det er:

 1. Vind (Feng)De 5 elementer
 2. Kulde (Han)
 3. Varme/Ild (Re/Huo)
 4. Fugt/Slim (Shi/Tan)
 5. Tørhed (Zao)
 6. Sommer Varme (Shu)

Kvaliteterne beskriver Energiens bevægelse i kroppen ud fra naturens klimafænomener.

 1. Vind bevæger sig uberegneligt;
 2. Kulde får alting til at gå i stå;
 3. Varme sætter naturen i bevægelse opad/udad;
 4. Fugt er bremsende/synkende og klæbrigt;
 5. Tørhed udtørrer jorden og danner sprækker og revner;
 6. Sommer Varme (Shu) optræder kun på ekstremt varme sommerdage.

Man bør bemærke sig, at disse klimatiske metaforer bruges i beskrivelsen af alle Perverse Energi.

Når Pervers Energi skyldes udefra kommende faktorer, kalder man de klimatiske kvaliteter for Ydre. Disse Seks Ydre Djævle hører til hver sin årstid og derfor til hver sit element i Wu Xing (beskrevet andetsteds).

yin yang symbol - en del af kinesisk medinforståelseI sig selv er de klimatiske påvirkninger ikke skadelige, men hvis kroppens Yin-Yang eller Energi og Blod er ude af balance, eller hvis Wei Energi er for svag, bliver den klimatiske påvirkning til en Ydre. Hvis kroppen ikke kan uddrive Ydre Påvirknig fra Biao, trænger den længere ind til Li, hvor den til sidst vil skade Zang Fu. Ydre kan trænge ind på alle kroppens niveauer.

Når de klimatiske kvaliteter bruges til at beskrive alle Perverse Energi, må man holde fast i nogle karakteristiske forskelle for at kunne behandle rigtigt.

Kinesisk medicin forstået med Yin og Yang

Ydre er Yang, derfor kommer de pludseligt, uden varsel. De medfører aversion mod den pågældende klimatiske kvalitet, og de medfører symptomer på kampen mellem kroppens Wei Energi og Ydre Påvirkninger. Ydre Påvirkninger skaber en reel Overtilstand, som skal drænes ud af kroppen.

Energi Qing og Indre Perverse Energi er Yin, derfor opstår de gradvist og har ikke symptomer på kampen mellem Wei Energi og Den Ydre Påvirkning. De kaldes f.eks. “Indre Kulde”, “Indre Vind” og “Indre Fugt “. Der kan nemt være symptomer fra både Ydre og Qi Qing samtidig, idet det ofte er den Indre ubalance, som er roden til en svækket Wei Energi. En person af Fugt typen er mere modtagelig for en Ydre Fugt end en person af Tørhed -typen.

Som man kan se af ovenstående, er kinesisk medicin – TKM, meget anderledes til at diagnosticere og behandle med, da der hele tiden er tale om en betragtning af helheden for at finde og afhjælpe ubalancen, i modsætning til at finde et symptom, og fjerne/behandle det.

Nihaw Akupunktur klinik er lukket på grund af sygdom.
Kontakt venligst Morten Iversen på Telefon 23 44 03 20 eller e-mail [email protected] for akupunktur.

Qi akupunktur - 23 44 03 20