AKUPUNKTUR

Siden Nihaw.dk har ikke noget med Nihaw Akupunkturklinik at gøre.

Coronavirus: Nihaw Akupunkturklinik har ikke over 5 besøgende på noget tidspunkt. Feberramte og hostende har aldrig adgang, da der ofte er kræftpatienter i klinikken.

Vi tilbyder den originale Fu Zheng immunstimulation, som styrker dit immunsystem, så du kan modstå vinterens normale plager.

Akupunktur

Når du første gang kommer til NIHAW bliver du budt velkommen med en kop te eller kaffe, og en småkage.

Så stiller Tommy Iversen dig nogle spørgsmål for at afklare hvad du mener der er problemet. Måske tager Tommy din puls, eller kigger på din tunge. Det er helt naturlige kinesiske metoder til at finde ud af hvilken ubalance du har.

Når Tommy har fundet ud af hvilken ubalance du har, får du tilbudt en omgang akupunktur – som regel med det samme.

Nålene kan godt gøre ondt, men det er ikke fordi Tommy rammer forkert. Det er fordi man mærker det meget tydeligt i meridianerne når der er en stor ubalance. Når akupunktur nålene så sættes i, kan man nogle gange mærke en stor anspændthed, eller måske ligefrem ømhed.  Andre gange mærker man slet ikke akupunktur nålene. Tommy plejer at sætte en nål i så du kan sove eller slappe meget dybt af, for at give kroppen mulighed for at hele bedst muligt.

Hvor lang tid tager akupunkturbehandlingen?

Efter 29 minutter eller 58 minutter er tiden gået, og Tommy tager akupunktur nålene ud. Hvis du har brug for at tale om det, er der også tid til det. Husk altid at drikke rigeligt med vand bagefter, da akupunktur også øger udrensning.

nihaw-indgang
På Nihaw klinikken er det en fast tradition at give klienterne akupunktur ”harmonisering” omkring jævndøgn. Vi mennesker har traditionelt levet i pagt med naturen og dermed fulgt dens skifte fra forår til sommer, efterår og vinter. Det gør vi ikke længere, og derfor er det nødvendigt at støtte denne naturlige proces med akupunktur. Når man benytter akupunktur, så påvirker man energibanerne i kroppen. Energibanerne – meridianerne – skifter retning i takt med årets gang, og det hjælper ”harmoniseringen” med.

Akupunktur & Tai Chi siden 1982 med Nihaw

Er du én af den lille million danskere der har hovedpine eller migræne med jævne mellemrum? Hvor går du hen når det gør ondt, eller du bare ikke kan klare dine ubalancer mere?

NIHAW er et supplement, og et alternativ til den forståelse som lægeverdenen repræsenterer. Hos NIHAW behandler vi ikke sygdomme. Vi arbejder med ubalancer. Ifølge traditionel kinesisk medicin kan alle ubalancer behandles, med mindre de er for alvorlige. Alvorligheden kommer af varigheden af ubalancen.

På hjemmesiden kan du finde nyttig information om vores behandlingstilbud, baggrunds-information om traditionel kinesisk medicin, kursustilbud og meget mere.

NIHAW tilbyder Wu stil Tai Chi Chuan.

NIHAW har behandlet tilfredse klienter i over 30 år og klinikken drives af Tommy Iversen.

Akupunkturens Historie

Akupunktur behandling i 8000 årMed omkring 8000 års historie er traditionel kinesisk akupunktur den længstlevende, og mest gennemtestede form for behandling der findes.

Sammenlignet med akupunktur har Allopatien – den moderne medicin – kun ca. 200 år på bagen. Når man i dag taler om ”alternativ medicin” bør man i virkeligheden se på den moderne medicin som alternativ til akupunkturen og TKM, da moderne medicin næsten ikke har noget erfaringsgrundlag. Det er formentligt derfor der tales om vestlige lidelser. Disse bliver i øjeblikket spredt gennem kulturen til de østlige lande, der ikke tidligere havde den samme type sygdomme og lidelser, takket være levevis og akupunktur.

Hvordan virker behandlingen?

Princippet i akupunkturbehandlingen er, at akupunktøren indsætter tynde nåle i bestemte punkter på patientens hud for at forebygge eller behandle bestemte ubalancer. Dette opnås ved at normalisere balancen mellem yin(det kvindelige) og Yang (det mandlige).

Ordet akupunktur kommer fra to latinske ord: “Acus”: nål eller spids, og “punktur” – at “pungere”, som betyder at punktere eller stikke.  Ordet “Akupunktur” har derfor en vestlig oprindelse, der i dag er blevet den internationalt anvendte betegnelse for behandlingsmetoden. I TKM benytter man udtrykket “Zhen”. Akupunktur-metoden har haft en central rolle i den traditionelle kinesiske medicin – TKM – gennem årtusinder. Nogle mener at den udspringer af Daoismen, som er en tidlig kinesisk religiøs retning, hvor Dao beskriver “altet” og vejen til harmoni med alting. Du kan læse mere om akupunktur og daoisme/taoisme i Wikipedia

Akupunkturbehandlingen er ikke længere den samme som tidligere

Akupunkturen uddøde stort set i Kina i 1930’erne, og det var kun ved et tilfælde at en kinesisk akupunktør var flyttet til Japan. Heldigvis udøvede akupunktøren sin profession, og efter en årrække blev akupunkturen igen indført til Kina.

Nihaw Kejserlig Akupunktur viderefører en kinesisk tradition, som kun ganske få akupunktører nogensinde har vidst noget om. Stifter og akupunktør Tommy Iversen er én af kun 12 traditionelt uddannede akupunktører i verden, og er som sådan en kæmpe kapacitet indenfor traditionel kinesisk medicin, akupunktur, Tai Chi, sund levestil, kinesisk sexologi, tunge diagnostik og mange andre metoder til at sikre at folk kommer i ægte harmoni.

I det gamle Kina blev akupunkturlægen betalt så længe han holdt folket raske. Så snart der var sygdom, holdt folk op med at betale TKM lægen, da han jo så ikke havde passet sit job ordentligt. Det er en meget sundere måde at se på sundhed og sygdom på. Meget ville ændre sig, hvis den moderne medicin begyndte at se på folks sundhed med den samme synsvinkel som indenfor akupunkturen.

Tommy Iversen og Nihaw Akupunktur Klinik

Tommy Iversen har i over 30 år beskæftiget sig med sundhed gennem akupunktur, og besøges i dag af de kendte, fordi han leverer velvære og lettelse til en stresset hverdag. Desuden kommer mange af dem, som lægerne har opgivet, fordi Tommy Iversen faktisk kan hjælpe med at skabe balance for de fleste tilstande med akupunkturen.

Tommy Iversen oprettede klinikker i både Tyskland og England i starten af karrieren. Tommy forsøgte også at lære den kejserlige akupunktur fra sig til folk som John Boel, der er kendt fra både TV og Akupunktur 2000.

Tommy forsøgte ligeledes at få akupunkturen indført på Rigshospitalet ved at gennemgå forsøg med smertebehandling og akupunktur mod resultaterne af stråleskader og skader fra kemoterapi. Akupunkturen virkede, men uvist af hvilken årsag stoppede samarbejdet med rigshospitalet.

Akupunktør Tommy Iversen har gennem længere tid skrevet på en bog om kinesisk sexologi, som udkom i 2010. Den kombinerer viden om TKM, Akupunktur, Tai Chi, Meridian banerne og kinesisk psykologi til en helhedsforståelse af hvor vigtig seksualitet er. Ikke bare for at producere efterkommere, men også i forbindelse med heling af krop og sind. Selv i forbindelse med seksualiteten kan det hjælpe med akupunktur.

KINESISK MEDICIN

Kinesisk medicin – Hvorfor bliver du syg?

I den kinesiske medicin er der 3 hoved grupper af ubalancer der giver symptomer på en “sygdom”.

 • Wai: (Indre påvirkninger)
 • Nei: De Ydre påvirkninger
 • Bu-Nei-Wai: Klimatiske påvirkninger

I Traditionel Kinesisk Medicin  er studiet af unormal Energi eller patologiske (sygelige) Energi det samme som studiet af Perverse Energi. I vestlig medicin er fokus på etiologi – læren om sygdoms­årsager. Etiologien i vestlig medicin har ført til en nomenklatur, der skelner mellem sygdomme (de ubalancer man har en kur for) og lidelser (de ubalancer man ikke har en kur for).

I TKM findes den skelnen ikke.

I vestlig medicin er det ofte umuligt at behandle uden at kende årsagen til sygdommen, men i TKM er årsagen i sig selv ikke interessant. Der behandles ud fra det billede, som symptomerne danner.

kinesisk medicin tkm planter

Studiet af de Perverse Energi indebærer en detaljeret beskrivelse af symptomerne fra forstyrrelsen af det sunde Energi-kredsløb, som med et vestligt ord kaldes patogenese (opståen og udvikling af en sygdom). I TKM skelner man mellem forskellige mønstre med Pervers Energi: Wai, Nei, og Bu-Nei-Wai.

I det følgende giver vi en baggrund for forståelse af begrebet Pervers Energi:

Xie Qi (Pervers Energi):

Skrifttegnenes betydning.

Skrifttegnet for Xie består af en højre og en venstre del. Den højre del betyder “noget skævt/forkert”. Det modsatte af Xie er Zheng (rigtigt, korrekt, normalt). Den venstre del betyder “hjørnetand” og “bid”. Sammen indikerer de to dele en “skæv, afvigende opførsel/angreb”. Derfor er det en god ide at bibeholde ordet “per­vers” i oversættel­sen af Xie Qi, fordi Pervers Energi beskriver den afvigende opførsel af Energien i kroppen.

Ydre Påvirkninger i kinesisk medicin.

I TKM benytter man sig af seks klimatiske kvaliteter til at beskrive Pervers Energi.

Det er:

 1. Vind (Feng)De 5 elementer
 2. Kulde (Han)
 3. Varme/Ild (Re/Huo)
 4. Fugt/Slim (Shi/Tan)
 5. Tørhed (Zao)
 6. Sommer Varme (Shu)

Kvaliteterne beskriver Energiens bevægelse i kroppen ud fra naturens klimafænomener.

 1. Vind bevæger sig uberegneligt;
 2. Kulde får alting til at gå i stå;
 3. Varme sætter naturen i bevægelse opad/udad;
 4. Fugt er bremsende/synkende og klæbrigt;
 5. Tørhed udtørrer jorden og danner sprækker og revner;
 6. Sommer Varme (Shu) optræder kun på ekstremt varme sommerdage.

Man bør bemærke sig, at disse klimatiske metaforer bruges i beskrivelsen af alle Perverse Energi.

Når Pervers Energi skyldes udefra kommende faktorer, kalder man de klimatiske kvaliteter for Ydre. Disse Seks Ydre Djævle hører til hver sin årstid og derfor til hver sit element i Wu Xing (beskrevet andetsteds).

yin yang symbol - en del af kinesisk medinforståelseI sig selv er de klimatiske påvirkninger ikke skadelige, men hvis kroppens Yin-Yang eller Energi og Blod er ude af balance, eller hvis Wei Energi er for svag, bliver den klimatiske påvirkning til en Ydre. Hvis kroppen ikke kan uddrive Ydre Påvirknig fra Biao, trænger den længere ind til Li, hvor den til sidst vil skade Zang Fu. Ydre kan trænge ind på alle kroppens niveauer.

Når de klimatiske kvaliteter bruges til at beskrive alle Perverse Energi, må man holde fast i nogle karakteristiske forskelle for at kunne behandle rigtigt.

Kinesisk medicin forstået med Yin og Yang

Ydre er Yang, derfor kommer de pludseligt, uden varsel. De medfører aversion mod den pågældende klimatiske kvalitet, og de medfører symptomer på kampen mellem kroppens Wei Energi og Ydre Påvirkninger. Ydre Påvirkninger skaber en reel Overtilstand, som skal drænes ud af kroppen.

Energi Qing og Indre Perverse Energi er Yin, derfor opstår de gradvist og har ikke symptomer på kampen mellem Wei Energi og Den Ydre Påvirkning. De kaldes f.eks. “Indre Kulde”, “Indre Vind” og “Indre Fugt “. Der kan nemt være symptomer fra både Ydre og Qi Qing samtidig, idet det ofte er den Indre ubalance, som er roden til en svækket Wei Energi. En person af Fugt typen er mere modtagelig for en Ydre Fugt end en person af Tørhed -typen.

Som man kan se af ovenstående, er kinesisk medicin – TKM, meget anderledes til at diagnosticere og behandle med, da der hele tiden er tale om en betragtning af helheden for at finde og afhjælpe ubalancen, i modsætning til at finde et symptom, og fjerne/behandle det.

VESTLIGE LIDELSER

Vestlige lidelser – Følelser og krop

Vestlige lidelser handler mest om krop – da meningerne i vesten stadig deler sig om de psykiske faktorers indflydelse på sygdom og sundhed. Der findes ikke en tilsvarende tvivl i Traditionel Kinesisk Medicin – TKM. Det er vanskeligt at måle og veje psyke og følelser objektivt, derfor har disse størrelser ikke haft den samme bevågenhed i de toneangivende dele af vestlig medicin, som netop bygger sin videnskab på objektivitet, at måle og veje, og isolation af enkeltfaktorer i lineære årsag -> virkning sammenhænge.

Metateorien i vesten er den klassiske fysik og matematik.

I erkendelse af denne baggrund for vestlig medicin, er det ikke vanskeligt at forstå, at man har isoleret den følelsesmæssige side af mennesket bort og overladt den til kirken. Senere er den sendt videre til psykologer og psykiatere, som i lang tid ikke ansås for at være rigtige videnskabsfolk eller “rigtige” læger.

vestlige lidelser matematik

Metateorien i TKM er taoisme og buddhisme

Som beskæftiger sig med kompleksitet og helhed. I den sammenhæng er der ingen grund til at se bort fra menneskets psykiske og følelsesmæssige liv. Derfor har psyke og følelser fået den naturlige, vigtige plads i TKM.

Sammenhængen mellem et menneskes psykiske og følelsesmæssige liv og dets sundhedstilstand går i TKM begge veje fra det fysiske til det psykiske og omvendt, idet mennesket ses som en helhed indenfor rammerne af Yin og Yang.

Følelser er også relevante

Følelser har en materiel basis, som er den Jing, Energi og Blod, der indeholdes i de Fem Zang organer. Energi Qing er derfor nært forbundet med funktionen af Zang organerne på det Indre (Nei) plan. På det Ydre (Wai) plan er følelserne forbundet med de sociale sammenhænge, mennesket færdes i.

traditionel kinesisk akupunktur1

Vestlig Behandling kontra TKM

Sygdomsbehandling er i vestlig medicin en betydelig sygdomsskabende faktor – man kalder dem “iatrogene” sygdomme (“forårsaget af læger”). Der er tale om fejlbe­hand­ling, overbehandling og bivirkninger. Da vestlig medicin overvejende er reduktio­nistisk – dvs. sigter på at slå ihjel eller skære væk, er midlerne ofte meget skadelige ved forkert dosering og brug.

Selvom TKM- urtemedicin også omfatter stærkt giftige remedier, er det ikke den overvejende del at den, fordi målet er at opbygge og harmonisere den syge organisme. Dermed være ikke sagt, at man ikke kan komme til at lave ulykker med urter og akupunktur. Faren kan ligge i, at man ikke umiddelbart får voldsomme forgiftnings­symptomer, men konstitutionen ændres langsomt over længere tid. På den måde kan man overse sammen­hængen med en given medicinering og symptomer­ne.

KONTAKT

  Firma adresse
  Nihaw Akupunktur klinik S.M.B.A.
  Peder Skrams Gade 17 st.tv.
  1054 København K
  CVR: 26537797

  Hvis kontaktformularen ikke virker, så brug adressen: tommy (at) nihawakupunktur . dk
  Husk at fjerne mellemrum, og at ændre (at) til @

  Kontakt Nihaw Akupunktur Klinik Peder Skrams Gade 17, st.tv, 1054 København K.

  Kontakt til Tommy:

  Kontakt Nihaw TommyTommy har i Nihaw akupunkturklink 7 behandlingsrum. Der kan indimellem være travlt, så det er ofte lettere at skrive til Nihaw Tommy end at ringe på 33 12 83 12.
  Tommy plejer at svare inden for 24 timer.

  ELSKOVSKUNST

  elskovskunst - en bog af Tommy Iversen - "Den gyldne lotus"
  Elskovskunst
  Bog Af Tommy Iversen

  Tommy Iversen har i en menneskealder praktiseret som akupunktør. Sex og sundhed er en naturlig del af hans arbejdsområde, og ligesom han selv har ”stået i lære” har han også videregivet sin viden til sin søn.

  I 15 år har Tommy Iversen arbejdet på at videregive sin viden til omverdenen i detaljer, og det har resulteret i bogen “Elskovskunst“.

  Bogen er illustreret

  Det bemærkelsesværdige ved Tommy Iversens bog, der er illustreret både med tegninger og med fotos, er imidlertid, at det er første gang, at den kinesiske seksuallære, “Sangen om den gyldne lotus” fremstilles af en dansk mand.

  Et par af de centrale aspekter er: Mandens sædafgangskontrol, en gennemgang af forskellige stillinger og deres helbredende aspekter samt det meget kontroversielle: hvordan mænd gennem nogle velbeskrevne øvelser kan opnå en større ”jadestav”.

  Læs mere om “Elskovskunst” og køb den her

  Tommys nye bog  “Elskovskunst” er helt fantastisk

  NIHAW tilbyder også at købe bogen ved henvendelse til Tommy Iversen via kontakt siden

  Nihaw Akupunktur klinik er lukket på grund af sygdom.
  Kontakt venligst Morten Iversen på Telefon 23 44 03 20 eller e-mail [email protected] for akupunktur.

  Qi akupunktur - 23 44 03 20